W naszym kościele codziennie wystawiany Najświętszy Sakrament. Zapraszamy do indywidualnej adoracji. Zapraszamy też na Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15-tej. 


Plany na najbliższy czas: 

  • 14 maja godz. 11.00,pierwsza Komunia św,
  • 19 maja godz. 17.00,Komunia rocznicowa,
  • 21 maja o godz. 9.30 spotkanie róży różańcowej p. Marii Gralak,
  • 21 maja godz. 14.45 spotkanie dla młodzieży przed bierzmowaniem, zapraszamy 1 z rodziców,
  • 21 maja godz. 16.00 spotkanie dla małżeństw niesakramentalnych,
  • 28 maja godz. 11.00 Komunia rocznicowa,
  • 11 czerwca godz. 11.00 spotkanie rady parafialnej
  • 11 czerwiec, Dzień Dziecka w gospodarstwie p. Celmerów,
  • 1 lipiec, świętowanie jubileuszu 100-lecia obecności Pasjonistów w Polsce i 90-lecia obecności Pasjonistów w Sadowiu,
  • 4 - 6 lipca półkolonie dla dzieci,

 


I KOMUNIA ŚWIĘTA

  Pierwsza Komunia święta jest dla dzieci zawsze wielkim przeżyciem, bowiem to pierwsze osobiste spotkanie z Jezusem. W tym roku do sakramentu przystąpiło siedemnaścioro dzieci.   
Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się pod krzyżami na Golgocie, gdzie Ojciec proboszcz powitał i pobłogosławił wszystkie dzieci. Następnie błogosławieństwa udzielili im rodzice. Dzieci procesyjnie weszły do świątyni. Cała uroczystość przebiegła w podniosłej atmosferze zarówno modlitwy jak i uśmiechów i wzruszeń. Na zakończenie dzieci podziękowały swoim paniom katechetkom, wychowawcom, ojcu proboszczowi, panu organiście który wraz ze scholą przygotował piękną oprawę muzyczną, oraz wszystkim którzy przyczynili się do przygotowania tej uroczystości przyjęcia po raz pierwszy Pana Jezusa do swoich serc.  

Fot. Dominik Banach

 

Parafialny Dzień Strażaka 2023

  2 maja o 16:00 w naszym kościele parafialnym została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji Strażaków, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla żywych, a dla zmarłych o dar życia wiecznego.

Mszę Świętą odprawił o. Grzegorz Słowikowski - proboszcz parafii. W uroczystości udział wzięli strażacy z jednostek naszej parafii: OSP Parczew, OSP Westrza i OSP Sadowie.
W wydarzeniu udział wzięli także strażacy z sąsiedniej parafii OSP Wysocko Wielkie .
 
4 maja wspominamy Świętego Floriana - patrona Strażaków. Z tej okazji pragniemy złożyć wszystkim Druhnom i Druhom Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej Pięknej Miłości, bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Trudna służba strażaka niech będzie dla Was źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

 

 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

   Święte Triduum Paschalne to najważniejszy moment w roku liturgicznym Kościoła katolickiego.
Triduum Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się liturgią Eucharystyczną Wieczerzy Pańskiej wieczorem w Wielki Czwartek, a kończy Mszą Rezurekcyjną.

 

WIELKI CZWARTEK

W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna msza św., zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątkę ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dalej ciemnicą.

 

WIELKI PIĄTEK

Wielkopiątkowa liturgia jest pamiątką zwycięstwa odniesionego przez umęczonego i ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. W tym dniu używa się czerwonych szat liturgicznych symbolizujących miłość zwyciężającą na krzyżu. W tym dniu nie używa się instrumentów muzycznych, ani dzwonków. Nie ma także pieśni na wejście. Na początku celebrans przez chwilę leży krzyżem przed ołtarzem. W tym czasie wierni klęczą. Dalej następuje Liturgia Słowa Bożego – w jej skład wchodzą dwa czytania, psalm (bez organów) oraz opis Męki Pańskiej z Ewangelii św. Jana. Po kazaniu następuje Adoracja Krzyża, podczas której kapłani, służba liturgiczna i wierni całują rany Jezusa na krzyżu. Po niej następuje Komunia święta, a po jej zakończeniu następuje modlitwa nad ludem (bez błogosławieństwa i rozesłania). Na zakończenie liturgii Jezus pod postacią eucharystyczną zostaje przeniesiony do Grobu Pańskiego, gdzie trwa Adoracja Najświętszego Sakramentu.

  

WIELKA SOBOTA

Dzień spoczynku Pana w grobie – dzień cichej nadziei, modlitewnego oczekiwania na cud zmartwychwstania. W kościele przy „Grobie” Chrystusa trwa modlitewna adoracja. Zegnijmy nasze kolana, by uczcić ukrzyżowanego, który poniósł śmierć za nasze grzechy. „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz 3, 20) czytamy w Liście do Rzymian. Chrystus przyjął na siebie naszą karę, umarł zamiast nas, po to abyśmy mogli mieć życie. Podziękujmy Mu za to. 

  

DROGA KRZYŻOWA WIOSKAMI PARAFII

W dniach od 26 lutego do 1 marca odbyły się w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne, które głosił o. mgr lic. Jakub Barczentewicz CP. 

W czasie rekolekcji odprawiane były nabożeństwa Drogi Krzyżowej ulicami poszczególnych wiosek.

- W niedzielę, 26 lutego Wtórek

- W niedzielę, 26 lutego Bibianki

- W poniedziałek, 27 lutego Parczew

- We wtorek, 28 lutego Westrza.


- W środę 1 marca Sadowie
 

 

 

WYCIECZKA MINISTRANTÓW DO POZNANIA
 
Zgodnie z zapowiedzią kurs ministrancki w naszej parafii zakończył się wyjazdem wycieczkowym.  W piątek 10 lutego 2023 r. grupa ministrantów i osób towarzyszących wraz ze mną (o. Jakubem, pochodzącym akurat z Poznania) udała się na jednodniową wycieczkę do Poznania. Czy to bardziej wycieczka czy pielgrzymka czy wycieczka z elementami pielgrzymkowymi ciężko powiedzieć. Jednak trzymając się tematu tego co dzieje się w liturgii udaliśmy się do Poznania aby zapoznać się z miejscami "Poznańskiego Traktu Eucharystycznego", a głównym naszym celem był kościół Najświętszej Krwi Pana Jezusa, w którym również sprawowaliśmy Mszę świętą.

Czytaj więcej...

Więcej

C O V I D 
  Drodzy Parafianie, w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią prosimy, aby dostosować się do obowiązujących wymogów sanitarnych: o zakładanie maseczek, dezynfekcje rąk i zachowanie bezpiecznej odległości.