PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY

Krótki fotoreportaż z pielgrzymki dzieci Komunijnych do Częstochowy.