SPOTKANIE OPŁATKOWE KÓŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA

   Członkowie Żywego Różańca Parafii Sadowie spotkali się dnia 6 stycznia 2018 roku aby podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej życzliwej atmosferze, była modlitwa i śpiewanie kolęd. 

„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują.

Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez papieży, zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r. Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku. 

Stowarzyszenie to nosi nazwę „Różańca”, gdyż jego członkowie, podzieleni na grupy po dwadzieścia osób, odmawiają go codziennie, każdy jedną dziesiątkę, a także dlatego, że każda grupa składa się z tylu osób, ile jest tajemnic w różańcu. 

Stowarzyszenie nazywa się „Żywym”, gdyż liczba osób, które się nań składają, niejako wprawia je w działanie poprzez ciągłe recytowanie modlitw, które czerpią swą skuteczność z rozważania tajemnic Jezusa i Maryi, czy to w celu nawrócenia grzeszników, czy doskonalenia sprawiedliwych. Zwie się je „Żywym”, gdyż ci, którzy go tworzą, są zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają.

Po dokonaniu przez Ojca Proboszcza rewizji członków mamy obecnie w Parafii dziesięć kół, w tym jedno męskie. Żeńskie koła podzielone są wioskami, męskie zaś jest ogólnoparafialne. Obecnie intencją Kół Żywego Różańca jest modlitwa za młodzież o ich wiarę, czystość serc i wytrwałość oraz o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne wśród młodzieży.

 

W.Kaczmarek