ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna msza św., zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątkę ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy

Sakrament zostaje przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dalej ciemnicą. 
 

W Wielki Piątek zachowujemy post ścisły, czyli całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i tylko trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta. Niech nam towarzyszy modlitwa, skupienie i zaduma nad tajemnicą Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Grobu Pańskiego. 

Wielka Sobota jest dniem Adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Pamiętajmy o tym, kiedy przyjdziemy pobłogosławić pokarmy. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do Otchłani, nadal obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. W sobotni wieczór rozpoczynamy Wigilię Zmartwychwstania pańskiego. Uroczysta i Najbogatsza w ciągu roku Liturgia oznajmia Zmartwychwstanie Chrystusa.

 

W Niedzielę Wielkanocną i w Poniedziałek wielkanocny Msze o godz. 8.00, 9.30, 11.00 – Mszy św. o godz. 18.30 nie będzie.