JUBILEUSZ 50-LECIA KAPŁAŃSTWA

   Dziś na sumie dziękowaliśmy Panu Bogu za 50 lat posługi kapłańskiej Ojca Ludwika.

   Ojciec Ludwik Stefański urodził się 3 maja 1941 roku w Mchowie na Mazowszu. Ukończywszy szkołę i seminarium został wyświecony na kapłana 27 marca 1966 r. Pracował jako wikariusz w Sadowiu, Łodzi, Rawie Mazowieckiej i Przasnyszu. W 1983 został proboszczem i przełożonym w Łodzi, 1998 - proboszczem i przełożonym w Sadowiu, 2002 – powtórnie proboszczem i przełożonym w Łodzi. Od 2006 pozostaje w Sadowiu.

26-06-2016

BOŻE CIAŁO

   W czasie uroczystości Bożego Ciała, (…) Kościół nie tylko sprawuje Eucharystię, lecz uroczyście niesie Najświętszy Sakrament w procesji, głosząc publicznie, że Chrystus złożył siebie w ofierze dla zbawienia całego świata.

20-05-2016

DZIELNI STRAŻACY W AKCJI

   Dzielni strażacy z Westrzy w akcji... tym razem przy sprzątaniu Golgoty. Aż miło było popatrzeć jak Golgota pięknieje. tym bardziej że wkrótce Uroczystość Bożego Ciała. Dziękujemy druhom - strażakom z Westrzy  za pracę, trud i życzliwość jaką włożyli w to dzieło. Bóg zapłać

17-05-2016

PIELGRZYMKA DO LICHENIA

W dniu 16 maja odbyła się pielgrzymka dzieci komunijnych do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Grupa liczyła 54 pielgrzymów.

13-03-2016

STACJA GOLGOTA

   Maraton – „STACJA GOLGOTA”, zgromadził około 100 uczestników i to z różnych części Polski. Kolejne odcinki (w sumie 21 km) były stacjami Drogi Krzyżowej. Ostatni etap był w Sadowiu na Golgocie, gdzie uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale. Organizatorem była parafia Św. Pawła Apostoła i księża z tamtejszej parafii, ale byli też uczestnicy z naszej parafii.

28-02-2016

ŚLUBOWANIE MINISTRANTÓW

  "Ślubujemy służyć Panu Bogu przy Jego ołtarzu w naszej parafialnej wspólnocie. Obowiązki ministranta pragniemy wypełniać z wiarą i radością..."

Tymi słowami sześciu nowych Ministrantów złożyli ślubowanie. Należą do nich:

1

Piotr

Mateusz

Mateusz

3

Szymon

4

Kacper

5

Piotr

6

Marcin

Na Mszy św. o godzinie 11.00, w obecności rodzin, kolegów i duszpasterzy złożyli przysięgę Ministranta, w której zobowiązali się m.in. do dobrego wypełniania swoich zadań, bycia dobrymi braćmi i synami oraz dawania przykładu innym. O. Proboszcz wraz z o. Przemysławem odebrali od Ministrantów przysięgę, a tuż po niej rodzice ubrali chłopców w komże. Zdjęcia z tej uroczystości można zobaczyć w galerii. Nowym Ministantom życzymy obfitości Bożych łask i zadowolenia z pełnionej przy ołtarzu posługi.

2-11-2015

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

   Dnia 22 listopada obchodziliśmy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Ustanowił ją papież Pius XI w 1925 roku i polecił obchodzić ją w ostatnią niedzielę października. Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Uroczystej sumie odpustowej i procesji przewodniczył Ks. Prałat Tomasz Ilski .

W.Kaczmarek